Previous
Next

Updates về chính sách PGWP dành cho sinh viên học online ngoài Canada

?Sinh viên có thể bắt đầu học online ở nước ngoài cho đến ngày 30/4/2021. Thời gian của giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (PGWP) sẽ không bị trừ đi với điều kiện 50% khóa học được hoàn thành tại Canada.

?Sinh viên đã đăng kí chương trình học có độ dài từ 8 đến 12 tháng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9/2020 sẽ được phép hoàn thành cả khóa học online từ nước ngoài và vẫn đạt đủ điều kiện được cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.

chính sách PGWP cho sinh viên canada
Chính sách PGWP cho sinh viên ngoài Canada

?Sinh viên đã đăng kí chương trình học với thời gian bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9/2020 và học online đến 30/4/2021, và tốt nghiệp từ nhiều hơn một chương trình học đủ điều kiện có thể kết hợp thời lượng của các khóa học khi nộp đơn xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, với điều kiện 50% trên tổng chương trình học được hoàn thành tại Canada.

Thông tin chính thức tại: https://bit.ly/3hC9jTl

Như vậy, các bạn có thể hoàn toàn học online mà không lo sợ bị ảnh hưởng về PGWP sau này rồi nhé


Tin liên quan

Theo dõi chúng tôi

Đăng ký tư vấn du học