icon-user
Đăng nhập/Đăng ký
icon-favorite 0
Yêu thích
Đăng nhập/Đăng ký
So sánh
Quốc gia

Mỹ

Anh

Úc

Canada

Hà Lan

Ireland

Ngành học

Điểm học

Điểm học THPT

Điểm 3 năm gần nhất

Điểm học đại học

Điểm 3 năm gần nhất

Điểm học thạc sĩ

Điểm 3 năm gần nhất

Điểm học chuyển tiếp

Điểm 3 năm gần nhất

THời gian bắt đầu học

Trong 1-3 tháng nữa
Trong 4-6 tháng nữa
Trong 7-9 tháng nữa
Trong 10-12 tháng nữa
Trong 1 năm nữa hoặc hơn
bạn có thắc mắc gì cần các TVV của KS tư vấn không?
Học phí
Dưới 500 triệu đồng
Từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng
Trên 1 tỉ đồng
Điểm Ielts
Dưới 5.5
Từ 5.5 đến 7.0
Trên 7.0